51dagen tot AID 2019

Heeft het zin om aan de AID deel te nemen als ik al uit (de omgeving van) Wageningen kom?

Ja, de AID is veel meer dan alleen een kennismaking met de stad Wageningen. In de AID maak je kennis met je medestudenten, het studentenleven en de (studenten)verenigingen.