COMITÉ VAN AANBEVELING

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit een aantal vooraanstaande personen die hun naam aan de AID verbonden hebben. Zij dragen het evenement een warm hart toe en nodigen u van harte uit een bijdrage te leveren om de AID mede mogelijk te maken.

martinkropff

Prof.dr.ir. A.P.J. (Arthur) Mol

Rector Magnificus Wageningen University

 ''Studenten kunnen enorm bijdragen aan de levendigheid in de stad. Uit onderzoek blijkt dat elke universitaire student in een regio een economische waarde vertegenwoordigt van 1000 euro aan maandelijke bestedingen. Minstens zo belangrijk is dat ze kunnen organiseren en zorgen voor levendigheid in de stad. Zo hebben we aan (ex)-studenten te danken dat Wageningen een mooie bioscoop heeft en een prachtig biercafe, om maar eens iets te noemen. Een groeiende universiteit betekent ook meer personeel dat zich in de regio vestigt. Kortom, koester de nieuwe studenten.'' 

geert_van_rumund

G.J.M. (Geert) van Rumund

Burgemeester van Wageningen

”Wageningen en studenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn oproep is dan ook; geef u op als sponsor van de AID. Wij allen zijn hierbij gebaat. De jeugd heeft immers de toekomst…!”

Dr. Ir. Ger Willems

Wetenschappelijk Directeur & Locatiemanager Innovation Centre Wageningen FrieslandCampina

martinkropff

Prof.dr. M.J. (Martin) Kropff

Oud-Rector Magnificus Wageningen University

“Studenten zijn belangrijke pijlers van de lokale economie: ze doen hun inkopen hier, organiseren evenementen en festiviteiten, het zijn flexibele werknemers en een aantal begint hun eigen business. Een groep om te koesteren dus.”

Prof. dr. C.P. (Cees) Veerman

Hoogleraar Duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief aan Wageningen UR en Universiteit van Tilburg

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2002-2007)

“Wageningen is wereldklasse”

Drs. Sylvie Deenen

Directeur van Idealis; Studentenhuisvester van Wageningen en Ede.

"De AID is dé gelegenheid voor nieuwe studenten om kennis te maken met medestudenten, voorzieningen en inwoners van de stad Wageningen. Een onvergetelijke start van de studententijd!"